การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุ

admin_finance/ September 4, 2016/ Uncategorized/ 0 comments

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ของโรงเรียน ณ ห้องประชุม สพป.ลำปาง เขต 3 วันที่ 3 กันยายน 2559 หน้าหลักรายงานผล