การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านพัสดุ

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำทะเบียนคุมสินทรัพย์ของโรงเรียน ณ ห้องประชุม สพป.ลำปาง เขต 3 วันที่ 3 กันยายน 2559

หน้าหลักรายงานผล

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*